گاورنر 30 آسان شایان

1,550,000 تومان

گاورنر 30 آسان شایان شایان نوعی ترمز مکانیکی الکتریکی است که برای توقف کابین آسانسور در مواقع سقوط و یا مواقعی که بدلیل بروز مشکل ، کابین آسانسور با سرعت بیش از حد تعیین شده به سمت پایین حرکت کند جلوی سقوط کابین را میگیرد.

موجود در انبار

گاورنر 30 آسان شایان
گاورنر 30 آسان شایان

1,550,000 تومان