گاورنر 30 آسان شایان

1,550,000 تومان

گاورنر 30 آسان شایان شایان نوعی ترمز مکانیکی الکتریکی است که برای توقف کابین آسانسور در مواقع سقوط و یا مواقعی که بدلیل بروز مشکل ، کابین آسانسور با سرعت بیش از حد تعیین شده به سمت پایین حرکت کند جلوی سقوط کابین را میگیرد.

موجود

گاورنر 30 آسان شایان
گاورنر 30 آسان شایان

1,550,000 تومان