کفشک آسانسور چدنی T9

210,000 تومان

کفشک آسانسور چدنی T9 که در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی کابین نصب می گردد ، با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کابین را هدایت می کنند .

موجود

کفشک آسانسور چدنی T9
کفشک آسانسور چدنی T9

210,000 تومان