کفشک آسانسور چدنی T5

30,000 تومان

کفشک آسانسور آهنی T5 که در هر دو طرف و در بالا و پایین برروی کادروزنه نصب می گردد ، با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کادر وزنه را هدایت می کنند .

موجود

کفشک آسانسور چدنی T5
کفشک آسانسور چدنی T5

30,000 تومان