پیچ و مهره 8

2,000 تومان

پیچ و مهره 8 در صنعت آسانسور برای پشت بند ریل T5 که وظیفه متصل کردن دو ریل به هم دیگر را دارد مورد استفاده قرار میگیرد.هر کدام دارای یک پیچ و مهره و یک واشر فنری و یک واشر معمولی میباشد.

موجود

پیچ و مهره 8
پیچ و مهره 8

2,000 تومان