پیچ و مهره 10

3,000 تومان

از پیچ و مهره 10 در صنعت آسانسور برای لقمه های ریل T5  که وظیفه متصل کردن ریل به براکت T5 را دارد مورد استفاده قرار میگیرد.هر کدام دارای یک پیچ و مهره و یک واشر فنری و یک واشر معمولی میباشد.

موجود

پیچ و مهره 12
پیچ و مهره 10

3,000 تومان