میکروسویچ غلتکی شاخک دار

35,000 تومان

میکروسویچ غلتکی شاخک دار از یک عملگر مکانیکی که به نوعی از کنتاکت ها متصل شده است تشکیل می شود و وقتی جسم به عملگر می رسد از طریق کنتاکت ها جریان الکتریکی قطع یا وصل می شود.

موجود

میکروسویچ غلتکی شاخک دار
میکروسویچ غلتکی شاخک دار

35,000 تومان