فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

1,900,000 تومان

موجود

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 آریا
فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

1,900,000 تومان

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت یا فلکه کششی آسانسور فلکه ای است که برای انتقال قدرت موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود. نیروی کششی ایجاد شده در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد.

توضیحات

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت یا فلکه کششی آسانسور فلکه ای (قرقره ای) است که برای انتقال قدرت موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود. نیروی کششی ایجاد شده در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد. در واقع فلکه هرزگرد یکی از اصول اساسی سیستم تعلیق آسانسور می باشد.

در نصب فلکه هرزگرد یا کششی باید به مواردی توجه شد از جمله اینکه برای اتصال سیم بکسل به مرکز کابین و مرکز وزنه تعادل می توان از فلکه گیربکس استفاده کرد که در این صورت بایستی از فلکه بسیار بزرگی که روی گیربکس نصب می شود استفاده نمود که طبیعتا این امر باعث اشغال شدن مکان زیاد شده و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست .

لذا از دو فلکه کوچکتر، یکی برای گیربکس و یکی برای فلکه هرز گرد استفاده می شود که بدین ترتیب فاصله بین کابین و وزنه تعادل فراهم میگردد.
در مورد طریقه متعادل شدن فاصله بین کابین و وزنه تعادل نکته مهم این است که در فلکه های فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت شیارها نقش کشش ندارند و فقط برای هدایت سیم بکسل ها استفاده می شوند .

در واقع نیروی کششی ایجاد شده بوسیله فلکه گیربکس متناسب با کاهش یا افزایش زاویه پیچش زاویه ای که سیم بکسل ها بدور فلکه گیربکس می پیچند، کاهش یا افزایش می یابد بنابراین می توان متوجه شد که استفاده از فلکه هرز گرد، نیروی کششی فلکه گیربکس را کاهش می دهد و این یکی از اساسی ترین اصول سیستم تعلیق آسانسور می باشد.

البته توجه نمایید که محل نصب فلکه هرز گرد بسیار مهم است و باید بصورتی باشد که نیروی کششی مفید توسط فلکه گیربکس ایجاد شود. همچنین حداقل میزان زاویه پیچش بدور گیربکس، صد و پنجاه درجه است و توجه کنید که فلکه هرز گرد هم راستا و هم جهت فلکه گیربکس باشد.

 

مشخصات فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

جنس فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

چدن جنسی است که به دلیل داشتن ویژگی هایی همچون : قابلیت ریخته گری خوب، استحکام فشاری بالا، لغزش متناسب و ارتعاش در ساخت فلکه از آن استفاده می شود . همچنین قابلیت ایست یا حرکت اضطراری دورانی و البته مقاومت به خوردگی بالای آن را باید در نظر گرفت .

سختی فلکه ریخته گری شده بستگی به ترکیب شیمیایی آن دارد. سختی شیار فلکه از سطح آن کمتر است. سطح بیرونی فلکه هرزگرد در عملیات حرارتی شده باید از سختی قابل قبولی برخوردار باشد .

فرسایش فلکه

سختی سیم بکسل فولادی بیشتر از فلکه می باشد در نتیجه فلکه دائم تحت فرسایش است .

سیم بگسل تحت تاثیر فشار شعاعی بوسیله برخورد با فلکه می باشد که این فشار به تنش برشی در رشته ها و تمایل به تغییر شکل ساختار سیم بگسل و تاثیر گذاردن در سرعت سایش شیار فلکه می شود.

هر چه فشار شیاری بیشتر و قطر گام فلکه هرزگرد کوچکتر باشد فرسایش بیشتری اتفاق می افتد. با فشار شیاری و اثر برشی سیم بکسل بیشترین فرسایش رخ میدهد.

عوامل وابسته به فرسایش فلکه :

. سختی فلکه

. قطر فلکه ( زاویه تماس )

. نوع شیار ( فشار روی سیم بگسل و شیار )

. سرعت حرکت

. روانکاری

شیار های فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

برای کم کردن سطح تماس از شیارهای ( برش U و V شکل ) استفاده می شود. این نوع شیار ها موجب بیشتر شدن افزایش فشار بر روی فلکه و سیم بگسل می شود.

به طور مثال شیار گرد U به دلیل کمتر بودن فشار در ناحیه تماس بین شیار و سیم یک هدایت کننده خوب است و شیار V شکل به خاطر بیشتر بودن فشار مخصوص بر سطح شیار از میزان کشش بیشتری برخوردار است.

قابلیت کشش با استفاده از پوشش غیر فلزی بر روی شیار به علت افزایش ضریب اصطکاک بیشتر می شود.

مشخصات اصلی پوشش شیارها در فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

. مقاومت در برابر فشار مخصوص در منطقه تماس بین سیم و پوشش

. مقاومت در برابر سایش

. مقاومت در برابر گریسکاری سیم بگسل

. پایدار ماندن شرایط فیزیکی تحت شرایط آب و هوایی مختلف

. طول عمر بالا

. مقاوم در برابر حرارت

عملکرد بلبرینگ در فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

برای ایجاد بهترین عملکرد برای بلبرینگ باید بین رینگ داخلی و شفت و نیز بین رینگ خارجی و جابلبرینگ (پوسته) انطباق کامل وجود داشته باشد. در غیر این صورت امکان حرکت رینگ بلبرینگ پیرامون شفت یا جابلبرینگ وجود دارد. این پدیده اصطلاحا ” خزش ” گفته میشود که این منجر به سائیدگی فزاینده رینگ بلبرینگ می شود و شفت یا جابلبرینگ ممکن است آسیب ببیند .

در انتخاب مناسب ترین نوع انطباق موارد زیر باید لحاظ شود

. شراط بار

. مشخصه بار

. شرایط دمایی

. شدت بار

. شرایط مونتاژ و دمونتاژ

مشخصات پوسته در فلکه هرزگرد

 . مقاوم در برابر بار و پشتیبانی از موقعیت بلبرینگ

. از ورود اجسام خارجی به بلبرینگ محافظت کند

. شرایط مناسبی را برای یک بلبرینگ روانکاری شده ایجااد کند

. قطر سوراخ مطابق با مشخصه های طراحی شده باشد

 

 

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت یا فلکه کششی آسانسور فلکه ای (قرقره ای) است که برای انتقال قدرت موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود. نیروی کششی ایجاد شده در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد. در واقع فلکه هرزگرد یکی از اصول اساسی سیستم تعلیق آسانسور می باشد.

نصب فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

مواردی که در نصبفلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت باید مد نظر داشت تا نصب  وحرکت آسانسور با هیچ گونه مشکلیروبرو نشود به این قرار است:
نصب فلکه هرزگرد باید کاملا طبق استاندارد ملی نصب آسانسور انجام پذیرد.
طراحی فلکه هرزگرد باید با توجه به سرعت آسانسور و بار اسمی آسانسور و همینطور متناسب با قطر فلکه موتور آسانسور باشد.
فلکه هرزگرد بایستی در برابر تنش های خمشی و پیچشی بسیار مقاوم باشد تا عملکرد آسانسور در ایمنی کامل باشد.
زاویه آلفا بین فلکه هرزگرد و فلکه گیربکس موتور آسانسور باید کامل و دقیق محاسبه و رعایت شود.
بلبرینگ فلکه هرزگرد باید در محل خود کاملا مهار شود و هیچگونه لقی نداشته باشد.
 وجود هر گونه  ترک و ناصافی در فلکه هرزگرد را  حتما بررسی کنید  چون که  امکان دارد هنگام فرایند ماشینکاری معیوب یا ترک خورده شده باشد.
فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت نیز باید بصورتی نصب شود که هیچ لقی یا لنگی نداشته باشد.
 شیار های فلکه هرزگرد آسانسور باستی حتما  بزرگتر از قطر سیم بکسل باشد تا  ازاستهلاک سیم بکسل ها کم کند.
پس از فیکس  فلکه هرزگرد در داخل شفت آن و سپس قرار دادن آن بر روی یک تکیه گاه کاملا دقت کنید تا  هیچگونه  لنگی یا لقی نداشته باشد.

هنگام نصب فلکه ، محور بلبرینگ آن با محور فلکه هرزگرد دقت داشته باشید تا کاملا  هم راستا باشد.
پس از نصب  کردن فلکه هرزگرد حتما یاتاقان های آن را روغنکاری نمایید تا بهتر کار کند.
صافکاری و پرداختکاری شفت فلکه راحتما خوب بررسی کنید چون که اگر مشکلی در شفت وجود داشته باشد سبب خرابی بلبرینگ و خوردگی شفت خواهد شد.

متعادل سازی فاصله بین کابین و وزنه آسانسور توسط فلکه هرزگرد آسانسور

در مورد طریقه متعادل شدن فاصله بین کابین و وزنه تعادل نکته مهم این است که در فلکه های هرز گرد، شیارها نقش کشش ندارند و فقط برای هدایت سیم بکسل ها استفاده می شوند .

در واقع نیروی کششی ایجاد شده بوسیله فلکه گیربکس متناسب با کاهش یا افزایش زاویه پیچش زاویه ای که سیم بکسل ها بدور فلکه گیربکس می پیچند، کاهش یا افزایش می یابد بنابراین می توان متوجه شد که استفاده از فلکه هرز گرد، نیروی کششی فلکه گیربکس را کاهش می دهد و این یکی از اساسی ترین اصول سیستم تعلیق آسانسور می باشد.

البته توجه نمایید که محل نصب فلکه هرز گرد بسیار مهم است و باید بصورتی باشد که نیروی کششی مفید توسط فلکه گیربکس ایجاد شود. همچنین حداقل میزان زاویه پیچش بدور گیربکس، صد و پنجاه درجه است و توجه کنید کهفلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت هم راستا و هم جهت فلکه گیربکس باشد.

توضیحات تکمیلی
وزن 17 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 10 سانتیمتر
رنگ

جنس

تعداد شیار

4 شیار

شیار سیم بکسل

سیم بکسل 10

کشور سازنده

ابعاد

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.