فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

120,000 تومان

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت یا فلکه کششی آسانسور فلکه ای است که برای انتقال قدرت موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود. نیروی کششی ایجاد شده در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد.

موجود

فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت
فلکه هرزگرد 4 شیار قطر 40 صعود صنعت

120,000 تومان