سیم بکسل 6 گاورنر

10,500 تومان

سیم بکسل 6 گاورنر آسانسور دردسته سیم بکسل ها با مقاومت کششی پایین می باشد و با مغزی کنفی تولید شده است.برای اتصال گاورنر بالا وپایین مورد استفاده قرار میگیرد .((قیمت به ازای هر متر میباشد))

موجود

سیم بکسل 6 گاورنر
سیم بکسل 6 گاورنر

10,500 تومان