سیم افشان نمره 0.75

125,000 تومان

سیم افشان نمره 0.75 به منظور سیم کشی مصارف برقی آسانسور از جمله برای سیم کشی شاسی طبقات , شاسی کابین , استپ قارچی , گاورنر و شالترها استفاده میشود.((قیمت به ازای یک بسته میباشد))

موجود

سیم افشان نمره 0.75
سیم افشان نمره 0.75

125,000 تومان