سنسور دور انداز درب کتابی

75,000 تومان

سنسور دور انداز درب کتابی قطعه ای است که برای مشخص کردن وضعیت و سرعت درب در هنگام باز بسته شدن مورد استفاده قرار میگیرند.

موجود (می توان پیش خرید کرد)

سنسور دور انداز درب کتابی
سنسور دور انداز درب کتابی

75,000 تومان