سنسور دور انداز درب کتابی

75,000 تومان

سنسور دور انداز درب کتابی قطعه ای است که برای مشخص کردن وضعیت و سرعت درب در هنگام باز بسته شدن مورد استفاده قرار میگیرند.

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

سنسور دور انداز درب کتابی
سنسور دور انداز درب کتابی

75,000 تومان