دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY

270,000 تومان

درآسانسورهای کششی با درب لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY در بالای تمامی دربهای لولایی وجود دارد که کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود

موجود در انبار

دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY
دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY

270,000 تومان