دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY

150,000 تومان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.

موجود در انبار

دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY
دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY

150,000 تومان