دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY

تومان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.

در انبار موجود نمی باشد