داکت 9 پلاستیکی

35,000 تومان

داکت 9 پلاستیکی یک کانال پلاستیکی درب دار است که در صنعت آسانسور برای محافظت و انتفال سیم های درون چاهک آسانسور و موتور خانه مورداستفاده قرارمیگیرد .((قیمت به ازای یک متر میباشد))

موجود

داکت 9 پلاستیکی
داکت 9 پلاستیکی

35,000 تومان