گوشی تلفن آسانسور

320,000 تومان

گوشی تلفن آسانسور برای تمامی آسانسور ها علاوه بر زنگ خطر اضطراری باید دارای تلفن باشند تا در مواقع لزوم بتوان با بیرون از ساختمان تماس گرفت.

موجود در انبار

گوشی تلفن آسانسور
گوشی تلفن آسانسور

320,000 تومان