کمان مکانیکی

300,000 تومان

کمان مکانیکی از قطعات جانبی درب آسانسور است که با وجود آن قفل درب طبقه مورد نظر بعد از رسیدن کابین به طبقه باز شده و درب باز می گردد.

کمان مکانیکی
کمان مکانیکی

300,000 تومان