کفشک پروانه ای

40,000 تومان

کفشک پروانه ای درب در پایین لته های درب اتوماتیک نصب میشود و برای هدایت لته های درب و جابجایی آنها داخل سیل آلمینیومی پایین درب میباشد .

موجود

کفشک پروانه ای
کفشک پروانه ای

40,000 تومان