کفشک آسانسور آهنی T9

175,000 تومان

کفشک آسانسور آهنی T9 که در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی کابین نصب می گردد ، با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کابین را هدایت می کنند .

موجود

کفشک آسانسور آهنی T9
کفشک آسانسور آهنی T9

175,000 تومان