کفشک آسانسور آهنی T5

25,000 تومان

کفشک آسانسور آهنی T5 که در هر دو طرف و دربالاوپایین برروی کادروزنه نصب می گردد،با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کادر وزنه را هدایت می کنند .

موجود

کفشک آسانسور آهنی T5
کفشک آسانسور آهنی T5

25,000 تومان