کرپی 10

5,000 تومان

کرپی 10 به منظور بستن و گره کردن سیم بکسل 10 استفاده می‌شود که از جنس فولادمی‌باشد.یک پیچ و مهره‌ی U شکل به شکل حرف U با خان درون پیچ درهر دو انتها می‌باشد.

موجود

کرپی 10
کرپی 10

5,000 تومان