پیچ و مهره پایه موتور 16

25,000 تومان

پیچ و مهره پایه موتور 16 در صنعت آسانسور برای اتصال پایه های موتور به شاسی موتور که بر روی دال بتنی نصب میشود مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود

پیچ و مهره پایه موتور 16
پیچ و مهره پایه موتور 16

25,000 تومان