پریز بارانی آسانسور

25,000 تومان

پریز بارانی روکار آسانسور بر روی خود دارای یک درپوش محافظ است که امکان استفاده برای شما بدون هیچ خطری فراهم می کند. در این شرایط شما می توانید با خیال راحت به کار خود بپردازید و احساس خطر نداشته باشید.

موجود

پریز بارانی روکار آسانسور
پریز بارانی آسانسور

25,000 تومان