میکروسویچ گاورنر

90,000 تومان

میکروسویچ گاورنر بر روی گاورنر آسانسور نصب می شود . وظیفه این میکروسوئیچ این است که قبل از فعال شدن سیستم ایمنی یا همان پاراشوت ، مدار سری استپ را قطع نماید .

موجود

میکروسویچ گاورنر
میکروسویچ گاورنر

90,000 تومان