موتور آسانسور یاران 6/1 کیلو وات

رایگان

موتور آسانسور یاران 6/1 کیلو وات در کشور ایران طراحی و به تولید رسیده است. این موتور گیربکس به صورت ۶ نفره و با سرعت یک متر بر ثانیه به بازار عرضه شده است.