لقمه T5 ریل آسانسور 

2,800 تومان

لقمه T5 ریل آسانسور قطعات فلزی هستند که ریل را به براکت متصل وجهت فیکس کردن ریل آسانسور به سازه فلزی استفاده می شود.هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه میدارد.

موجود

لقمه T5 ریل آسانسور
لقمه T5 ریل آسانسور 

2,800 تومان