قلاب سر بکسل چدنی آسیا

135,000 تومان

قلاب سر بکسل چدنی آسیا وسیله مکانیکی به همراه فنر و قلاب است.سیم بکسل ها به کابین و ازطرف دیگر به وزنه تعادل متصل می گردد.این اتصال توسط سربکسل صورت میگیرد.

موجود

قلاب سر بکسل چدنی
قلاب سر بکسل چدنی آسیا

135,000 تومان