قفل درب لولایی چپ تاپ لیفت – top-lift

رایگان

قفل درب لولایی چپ تاپ لیفت – top-lift زمانی که کابین در طبقه دیگر است درب لولایی را قفل می کند وبه نوعی مانع از باز شدن درب طبقه آسانسور و سقوط افراد می شود