قفل درب لولایی چپ آسان شایان

295,000 تومان

قفل درب لولایی چپ آسان شایان زمانی که کابین در طبقه دیگر است درب لولایی را قفل می کند وبه نوعی مانع از باز شدن درب طبقه آسانسور و سقوط افراد می شود

موجود

قفل درب لولایی چپ آسان شایان
قفل درب لولایی چپ آسان شایان

295,000 تومان