قفل درب لولایی راست آسان شایان

295,000 تومان

قفل درب لولایی راست آسان شایان زمانی که کابین در طبقه دیگر است درب لولایی را قفل می کند وبه نوعی مانع از باز شدن درب طبقه آسانسور و سقوط افراد می شود

موجود

قفل درب لولایی راست آسان شایان
قفل درب لولایی راست آسان شایان

295,000 تومان