فن کامپیوتری آسانسور

145,000 تومان

فن کامپیوتری آسانسور قطعه ای الکترونیکی است که برای خنک نگه داشتن کابین و تهویه هوای داخل آن مورد استفاده قرار میگیرد که در انواع سایز در بازار موجود میباشد

موجود

فن کامپیوتری آسانسور
فن کامپیوتری آسانسور

145,000 تومان