فنر درب لولایی

35,000 تومان

وظیقه آن برگشت دادن درب به حالت بسته میباشد . همانطور که از نامش پیداست فنر درب لولایی  هنگامی که درب را باز میکنیم با استفاده از قابلیت فنری خود درب را مجددا به حالت بسته برمیگرداند.

موجود

فنر درب
فنر درب لولایی

35,000 تومان