فتوسل چشمی (نقطه ای ) آسان شایان

رایگان

فتوسل چشمی (نقطه ای ) آسان شایان  از قطعات ایمنی یک آسانسور می‌باشد که وظیفه آن تشخیص موانع (از جمله انسان، اتومبیل و …) در مسیر ورودی کابین می‌باشد. در صورتی که مانعی وجود داشته باشد درب آسانسور بسته نخواهد شد و کابین نیز حرکت نخواهد کرد.