شاسی کابین یک متری آریا 

980,000 تومان1,200,000 تومان

 شاسی کابین یک متری آریا  وظیفه فرمان دهی آسانسور جهت حرکت کابین را با توجه به انتخاب موقعیت طبقه مورد نظر عهده دار است که در داخل کابین مورد استفاده قرار می گیرد.

شاسی کابین یک متری آریا
شاسی کابین یک متری آریا