شاسی طبقه معمولی آریا

170,000 تومان210,000 تومان

شاسی طبقه معمولی آریا وظیفه فرمان دهی آسانسور جهت حرکت کابین را با توجه به انتخاب موقعیت طبقه مورد نظر عهده دار است که در طبقات (کنار در طبقات) مورد استفاده قرار می گیرد.

شاسی طبقه معمولی آریا
شاسی طبقه معمولی آریا