ریل T9 سرد چین

رایگان

ریل های T9 سرد چین کابین محکم و از جنس فولاد می باشد. کابین به وسیله ابزاری به نام کفشک به این ریل ها متصل می شود .