ریل T5 چین

رایگان

ریل های T5 سرد چین کادر وزنه محکم و از جنس فولاد می باشد. کادر وزنه به وسیله ابزاری به نام کفشک به این ریل ها متصل می شود .