روغن سیم بکسل

250,000 تومان

روغن سیم بکسل برای سیستم های کششی که سیم بکسل همیشه تحت کشش خمش و فشار کار میکنن و باتوجه به شرایط کارکرد در داخل چاله آسانسور و در معرض گرد و خاک ناشی از هوای شهری و خاک خود چاله  هستند مورد استفاده قرار میگیرد .

موجود

روغن سیم بکسل
روغن سیم بکسل

250,000 تومان