دیکتاتور ای اند تی I&T

رایگان

در آسانسورهای کششی با درب نیمه اتومات دیکتاتور ای اند تی I&T در بالای درب های لولایی نصب میشود که کمک می کند تا درب ها به آرامی بسته شوند .