دیکتاتور (آرام بند) جان لیفت

(دیدگاه 1 کاربر)

تومان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب ها به آرامی بسته شوند.

در انبار موجود نمی باشد