دیکتاتور (آرام بند) آلیفت Alift

استعلام قیمت : 02691002022

درآسانسورهای کششی با درب لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) آلیفت Alift در بالای تمامی دربهای لولایی وجوددارد که کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.