درب نیمه اتومات 70 دولته یاران

9,870,000 تومان

درب نیمه اتومات 70 دولته یاران که در این سیستم درب های نصب شده در طبقات  با دست باز و بسته می شوند و درب کابین از نوع تلسکوپی به صورت اتوماتیک باز و بسته می شود ،به این درب ها درب های نیمه اتوماتیک گفته می شود.

درب نیمه اتومات 70 دولته یاران
درب نیمه اتومات 70 دولته یاران