درب سانترال طبقه 70 دولته یاران

7,750,000 تومان

درب سانترال طبقه 70 دولته یاران که به درب های نصب شده آسانسور در طبقات گفته می شود.دلیل وجود درب آسانسور ایمنی ورود و خروج مسافر به داخل کابین اسانسور است. اگه سازه شما دارای پاگرد طبقاتی مناسب و عریضی نیست استفاده از این درب پیشنهاد می شود

درب سانترال طبقه 70 دولته یاران 
درب سانترال طبقه 70 دولته یاران

7,750,000 تومان