داکت 3 پلاستیکی

19,000 تومان

داکت 3 پلاستیکی یک کانال پلاستیکی درب دار است که در صنعت آسانسور برای محافظت و انتفال سیم های درون چاهک آسانسور از کناره دیواره چاهک مورد استفاده قرارمیگیرد .((قیمت به ازای یک متر میباشد))

موجود

داکت 3 پلاستیکی
داکت 3 پلاستیکی

19,000 تومان