داکت 10 فلزی

130,000 تومان

داکت 10 فلزی یک کانال فلزی درب دار است که در صنعت آسانسور برای محافظت و انتفال سیم های درون چاهک آسانسور و موتور خانه و بخصوص بالای کابین آسانسور مورد استفاده قرارمیگیرد .((قیمت به ازای یک عدد میباشد))

موجود

داکت 10 فلزی
داکت 10 فلزی

130,000 تومان