جعبه رویزیون کارکدک آرمان فراز

استعلام قیمت : 02691002022

جعبه رویزیون کارکدک آسانسور مسئولیت ارتباط اتصالات الکتریکی روی کابین به تابلو کنترل آسانسور را به عهده دارد که در درون آن برای این ارتباط ترمینالهایی نصب است که دارای لیبل یا برچسب مشخصات سیم های ورودی می باشد.