جعبه رویزیون آسانسور

420,000 تومان

جعبه رویزیون آسانسور مسئولیت ارتباط اتصالات الکتریکی روی کابین به تابلو کنترل آسانسور را به عهده دارد که در درون آن برای این ارتباط ترمینالهایی نصب است که دارای لیبل یا برچسب مشخصات سیم های ورودی می باشد.

موجود

جعبه رویزیون آسانسور
جعبه رویزیون آسانسور

420,000 تومان