تراول کابل 24 رشته دتوایلر ایرانی

85,000 تومان

تراول کابل 24 رشته دتوایلر ایرانی نوعی کابل تخت است که ارتباط دهنده بین تابلوی فرمان آسانسور و کابین می باشد.این کابل همواره در حال حرکت می باشد و از این رو باید از جنسی مرغوب و مستحکم و با انعطاف پذیری بالا ساخته شود.

موجود

تراول کابل 24 رشته دتوایلر ایرانی
تراول کابل 24 رشته دتوایلر ایرانی

85,000 تومان