فرم استخدام آسانسور آراد

مشخصات فردی

نام پدر
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
شماره شناسنامه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعداد فرزندان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام مستعار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل تولد
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
نام و نام خانوادگی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تاریخ تولد
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تلفن تماس
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تلفن محل کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن تماس ضروری
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
پست الکترونیکی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
نشانی محل سکونت...
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
نشانی محل کار فعلی...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

سوابق تحصيلی

معدل
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
مدت تحصیل
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
کشور/ شهر محل تحصیل
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
رشته تحصیلی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - مقطع تحصیلی -
 • فوق دیپلم
 • لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دکترا
- مقطع تحصیلی -
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

سوابق حرفه ای

حقوق و مزایا
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سمت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مدت همکاری (از سال تا سال)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟-
 • بله
 • خیر
- امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟-
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام سازمان / شرکت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
علت قطع همکاری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

دوره های آموزش زبان خارجی وکامپیوتر

 • - امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
 • بلی
 • خیر
- امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سال
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل آموزش
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سطح
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مهارت درزبان خارجی

میزان تسلط
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
خواندن ،نوشتن و مکالمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زبان خارجی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مهارت کامپیوتری

میزان تسلط
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سطح
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام برنامه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

گواهینامه های تخصصی - علمی اخذ شده

 • - امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
 • بلی
 • خیر
- امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
میزان ساعات دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سال اخذ
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل اخذ
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوع مدرك
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟

 • به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟
 • بلند مدت، تمام وقت
 • بلند مدت، پاره وقت
 • کوتاه مدت، تمام وقت
 • کوتاه مدت، پاره وقت
 • پروژه ای
به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

پست های که مایلید درآن کار کنید

حقوق مورد نظر
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • پست های که مایلید در آن کار کنید.
 • کارشناس فروش
 • کارشناس بازرگانی
 • منشی
 • کارشناس IT
 • گرافیست
 • حسابدار
 • کارشناس کامپیوتر
 • مدیر وبسایت
 • کارشناس کنترل
 • کارشناس ابزار دقیق
 • سایر
پست های که مایلید در آن کار کنید.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
شرح شغل کامل و توانایی ها در سمت مربوطه...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای آسانسور آراد ایجاد نخواهد کرد.