فرم استخدام آسانسور آراد

مشخصات فردی

تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
Field is required!
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
Field is required!

سوابق تحصیلی

تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - مقطع تحصیلی -
 • فوق دیپلم
 • لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دکترا
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

سوابق حرفه ای

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
 • - امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟-
 • بله
 • خیر
Field is required!
Field is required!
Field is required!

دوره های آموزش زبان خارجی وکامپیوتر

 • - امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
 • بلی
 • خیر
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

مهارت درزبان خارجی

Field is required!
Field is required!
Field is required!

مهارت کامپیوتری

Field is required!
Field is required!
Field is required!

گواهینامه های تخصصی - علمی اخذ شده

 • - امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟ -
 • بلی
 • خیر
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟

 • به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟
 • بلند مدت، تمام وقت
 • بلند مدت، پاره وقت
 • کوتاه مدت، تمام وقت
 • کوتاه مدت، پاره وقت
 • پروژه ای
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

پست های که مایلید درآن کار کنید

تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • پست های که مایلید در آن کار کنید.
 • کارشناس فروش
 • کارشناس بازرگانی
 • منشی
 • کارشناس IT
 • گرافیست
 • حسابدار
 • کارشناس کامپیوتر
 • مدیر وبسایت
 • کارشناس کنترل
 • کارشناس ابزار دقیق
 • سایر
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
Field is required!

تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای آسانسور آراد ایجاد نخواهد کرد.